Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Aksara Jawa (Aksara Swara) ; Pangerten, Fungsi, Tata Cara Nulis, lan Bentuk

Konten [Tampil]

 

Aksara Swara

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hai Sobat Tekno, Pada artikel ini saya akan memberikan Informasi tentang Aksara Swara. Semoga bisa menambah wawasan buat kalian . Langsung saja ke inti artikel ini,yuk simak penjelasannya dibawah ini.

 

PANGERTIAN AKSARA SWARA

Aksara Swara yaiku salah sawijining aksara ing aksara jawa, kang luwih dikenal HaNaCaRaKa utawa Carakan. Aksara Swara iku aksara Swatantra sing nglambangake vocal bebas. Ing HaNaCaRaKa aksara iki yaiku : a, I, u, é, lan o. Banjur (diarani pa cerek) lan lé (diarani nga lelet) uga diarani aksara swara.

 

FUNGSI AKSARA SWARA

·         Digunakake kanggo nulis vocal kang dadi suku kata ing struktur kalimat, utamané istilah saka basa manca supaya luwih cetha.

·         Kanggo nambah utawa nguatake pelafalan. Kangggo nulisake pangkat, sesebutan, lan asmane wong sing dikurmati.

·         Kanggo nulis jenenge daerah, tuladhane jeneng desa, kutha , utawa negara.

 

TATA CARA PENULISAN AKSARA SWARA

·         Aksara swara ora bisa dadi pasangan, dadi yen ana aksara sigeg (mati) ing ngarepe mula kudu dipangkon.

·         Aksara swara ora kena diwenehi sandhangan swara (wulu, suku, pepet , taling, taling tarung).

·         Aksara swara uga bisa dianggep aksara gedhe (kapital), dadi bisa digunakake kanggo nulis jenenge kutha, desa, nagara, utawa wong.

·         Yen aksara swara ketemu sigegan (konsonan ing pungkasan suku kata sakdurungr), sigegan iku kudu dipateni karo pangkon.

·         Aksara swara pa cerek dadine pasangan katulis jejer karo aksara kang dipasangi.

·         Aksara swara nga lelet dadine pasangan katulis ing sangisore aksara kang dipasangi; mesthi bae pasangane pepet dumunung ing sadhuwure aksara kang dipasangi.

·      Tembung manca kang ora dicethakake, luwih-luwih tembung manca kang wis rumasuk basa Jawa nganti arang kang sumurup yen iku tembung manca, lumrahe katulis tanpa aksara swara. Tuladhane kayata tembung Sangsekerta “aksara” lumrahe mung katulis 

                      

TuladhaBENTUK AKSARA SWARA


Demikian Informasi Mengenai Aksara Jawa (Aksara Swara). Semoga informasi ini bisa bisa bermanfaat bagi kalian semua, mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penulisan artikel ini.

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sumber : PPT dari Guru Pengampu Bahasa Jawa Sman 1 simo Boyolali kelas 12 tahun ajaran 2020/2021.

DONASI VIA SAWERIA (OVO, GOPAY, Dana, Dsb) Bantu berikan donasi seikhlasnya jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain, pengembangan blog, dan kebutuhan lainnya www.teknomaki.website. Terima kasih.

Posting Komentar untuk "Aksara Jawa (Aksara Swara) ; Pangerten, Fungsi, Tata Cara Nulis, lan Bentuk"

close