Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Teks Singkat Atur Penganten (Bahasa Jawa)

Konten [Tampil]

 


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hai sobat tekno , apakabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja ya…

Oh iya, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan teks singkat Atur penganten (Bahasa Jawa).

 

Ini contoh teksnya,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kawulo nuwun, Bapa/Rakamas/Adhimas*…(nama paraga panampi) ingkang hangemban wajib luhur wonten ing madyaning pahargyan punika minangka sulih sarira saking Bapa…(Ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa, ingkang satuhu bagya mulya. Sowan kula ing ngarsa panjenengan minangka duta-sarayanipun Bapa…(nama tiyang sepuhin panganten kakung) ingkang pidalem ing…(dedunung tiyang sepuhipun panganten kakung).

Saderengipun kula ngaturaken menggah wigatosing pisowan kula, keparenga langkung rumiyin kula ngonjukaken suka-syukur tuwin sembah puji ing ngarsa Dalem Gusti Ingkang Maha Suci, inggih awit rumentahing barokah tuwin kawillujengan, satemah lampah kula hangirid panekaring putra penganten kakung manggih rahayu-wilujeng kalis saking pringgabayaning margi.

Minangkan purwakaning atur, kula kinen ngaturaken salam taklimipun Bpa…(nama tiyang sepuhipun oenganten kakung) sakalihan, mugi katurna Bapa…(Nama ingkang hamengku karsa/tiyang sepuhipun penganten putri) sakalihan garwa.

Samusul atur ingkang angka kalih, sowan kula saprelu nglarapaken saha ngaturaken sekar cepaka mulya sasele inggih pinanganten kakung Anakmas..(nama penganten kakung), putra kakungipun Bapa…(nama tiyang sepuhipun penganten kakung), saprelu netepi pasarujukaning pirembagan ing wekdal kawuri, bilih ing dinten winaton, inggih ing dinten punika, pinanganten kakung, Anakmas..(nama penganten kakung) badhe kapanggihaken miturut adat0widhi-widana ingkang sampun lumampah ing ngriki kaliyan Nimas Rara…(nama penganten putri), putri putrinipun Bapa…(Nama tiyang sepuhipun penganten putri) sakalihan. Ingkan punika, putra penganten kakung kula aturaken panjenengan. Kajawi saking punika, minangka tangsuling katresnan, kula kinanthen sasana redana/amplop* tuwin ubarampe sawatawis, mugi-mugi katampia kanthi suka renaming panggalih, sarta sageda nambahi racketing pasadherekan anggenipun sami mangun bebesanan.

Salejengipun menggah badhe kaleksaning sedya, kula sapanggrubyuging pinanganten kakung, tansah jumurung ing karsa sinartan puji-donga, mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Agung ngijabahi sedya-tama punika. Amiin.

Minangkan panutuping atur, kula titah sawantah, tartamtu katah kalepatan tuwin kekuranganipun. Awit saking punika, kiranging subasita miwah tumpah-suhing basa, kula nyuwun agungin pangaksama.

Wabillaahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Nah itu tadi contoh teks singkat atur penganten , kalian bisa ubah sesuai keadaan.

Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini , saya memohon maaf. Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sumber referensi : 1. Pidato Bahasa Jawa Singkat : Tuladha Pangandika Pasrah Penganten Kakung – Desa Sendang (sendang-wonogiri.desa.id)

2. https://3.bp.blogspot.com/-zqDzPcPSY_U/WQIu9zXyCCI/AAAAAAAAAfE/_vtfjpdoDd430hG6iPHc0eD_3VZ5if4EgCLcB/w680/panampi%2Bpasrah.jpg


DONASI VIA SAWERIA (OVO, GOPAY, Dana, Dsb) Bantu berikan donasi seikhlasnya jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain, pengembangan blog, dan kebutuhan lainnya www.teknomaki.website. Terima kasih.

Posting Komentar untuk "Teks Singkat Atur Penganten (Bahasa Jawa)"

close